Szent Lúcia imacsoport

Szent Lúcia imacsoport

Imádság papi hivatásokért

Lúcia név jelentése: fény, világosság.

Szent Lúcia a keresztények által az V. század óta tisztelt szűz és vértanú. A középkorban közkedvelt szent volt, legendája több művész megihletett. Lúcia védőszentje a szembetegségben szenvedőknek és a vakoknak. Ünnepnapja december 13-án van.

A legenda szerint Lúcia előkelő siracusai családból származott. Amikor édesanyja súlyos beteg lett, elzarándokolt vele Szent Ágota sírjához, hogy gyógyulásért fohászkodjanak. Édesanyja gyógyulása után Lúcia álmában megjelent Szent Ágota, aki húgának nevezte őt, s elmondta neki, hogy saját hitével meg tudta volna gyógyítani anyját. Ezután megígérte Lúciának, hogy szüzessége és szeretete jutalmaként Isten nagy dicsőségben fogja részesíteni Siracusa városát. Ezután Lúcia kérésére Anyjaígéretet tett neki, hogy nem fogják őt férjhez adni és a hozomány fölött tetszése szerint rendelkezhet. Lúcia lemondta közelgő esküvőjét és Krisztus jegyeseként hozományát szétosztotta a szegények között, amit az addigi vőlegénye rossz szemmel nézett. Ahogy a férfi ráébredt, hogy elesett a házasságtól és a hozománytól, bosszúból, kereszténység vádjával bíróság elé hurcolta Lúciát. Paschasius bíró először arra utasította a leányt, hogy mutasson be áldozatot a pogány isteneknek, de ő ezt megtagadta. Végül kegyetlen kínzások (megvakították) után a bíró halálra ítélte. Sírhelye Velencében található.

Imacsoportunk nem véletlenül kapta A szent Lúcia nevét.

„Szép szemű Szent Lúcia Danténél nemcsak fizikai látás szimbóluma, hanem a tisztánlátás, az isteni megvilágosodás allegorikus alakja is egyben.”

Célunk, hogy a későbbi időkben is legyenek papjai az egyházközösségeknek, akik kivezetik a jövő generációját is a fényre, világosságra. Ezért imádkozunk, hogy a mi egyházközösségünkből minél több pap növekedjen föl.

Mindannyiunk által szeretett Lúcia nővérünket 2019 februárjától Siófokra szólította kötelessége, amit én az élő Betlehemi előadásunk után tudtam meg tőle. Pár nap múlva megkértem őt, hogy legyen kedves megfogalmazni, az ő gyönyörű lelkéből, az esdeklő imádságot szent papokért. Boldogan vállalta és nemsokára megszületett a csodaszép fohász. Imádsága által, melyet minden nap elimádkoznak a társulat tagjai, ő is itt maradt velünk és természetesen az imacsoportunk dísztagja lett.

Miért alakultunk?

A válasz a múltban keresendő és reménykedünk, hogy a jövőben meg is találjuk. 15 évvel ezelőtt, amikor első gyermekünket, Mónikát vártuk, a terhesség vége felé már nem dolgoztam. Így több időm jutott a Pocaklakóra, Istenre, imádságokra és olvasásra. Az egyik édesanyákról szóló könyvben, számomra nagyon értékes témára találtam. Olaszországban az egyik községben nem volt pap a nagy paphiány miatt. Nyolc vallásos édesanya elhatározta, hogy imádkozni fognak papi hivatásokért. Jézus ugyanis megmondotta, hogy csak az lehet pap vagy szerzetes, akit Ő meghív erre a nemes, de nehéz szolgálatra. Ezt a hivatást azonban kiesdekelhetjük buzgó imádsággal. Az édesanyák tehát buzgón imádkoztak, de úgy látszik, hiába ostromolták kéréseikkel az eget. Évek múltak el és senki nem jelentkezett községükből papi szolgálatra. Az asszonyok azonban ismerték a hatékony imádság legfontosabb feltételét, nevezetesen azt, hogy kitartóan, állhatatosan kell imádkozni. Tíz év múltán buzgó imájuk meghozta gyümölcsét. Egyre többen vállalkoztak papi szolgálatra. Ebből a községből ötszáz pap és szerzetes került ki az évek során. Ennek hallatára méltán jegyezte meg XI. Piusz pápa:

„Adjatok nekem hívő, imádságos édesanyákat, és megújítom Krisztusban a világot.”

15 év telt el, de valahogy sohasem tudtam elfelejteni ezt a csodálatos, tanulságos történetet.

A kitartóan imádkozó asszonyok példája késztetett arra, hogy megalakítsam a mi imacsoportunkat. Örülök, hogy a szervezésben minden gördülékenyen alakult, sehol akadályba nem ütköztünk.

  1. február 21-én alakult meg a csoport hét lelkes anyukával és Lúcia nővérrel. Pár nap múlva közel húszan lettünk. Mindenki minden nap az otthonában vagy a templomban imádkozza el a közös imádságunkat. Természetesen tartunk majd közös imádságokat is, de ez még szervezés alatt áll.

A Szent Lúcia imacsoport első szentmiséje 2019. április 4-én lesz a Kerek templomban.

Reménykedünk, hogy kitartó imádságainknak meg lesz a gyümölcse, mert fontos számunkra, hogy az unokáinknak is legyenek lelki vezetői.