HIRDETÉSEINK – SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA MAGYARORSZÁG FŐPÁTRÓNÁJA

2023. október 08.

  1. Október a Szűzanya hónapja, ezért minden hétköznapi szentmise és igeliturgia előtt fél órával elimádkozzuk a Rózsafüzért.
  2. Október 10-én, kedden 18 órakor könyvbemutató előadás lesz Prohászka Ottokár I. világháborús naplójegyzeteiből: A szeretet, mint erő címmel a Laskai Osvát Antikváriumban.
  3. A Ferences Szegénygondozó Nővérek szeretettel várnak mindenkit október 11-én, szerdán 18 órakor, a Kossuth L. u. 50. sz. alatti rendházukba, az imádságokról és imamódokról szóló sorozatuk következő alkalmára, amelyen ezúttal a Rózsafüzérrel kerülhetnek közelebbi kapcsolatba az érdeklődők.
  4. Október 14-én, szombaton szentségimádás lesz 13 órától a Belvárosi templomban az esti szentmise kezdetéig, majd a szentmise után egészen 22 óráig! A délután folyamán a csendes imádságon kívül vezetett szentségimádás is lesz: 3-tól 4-ig a beteglátogatók vezetik az imádságot, 4 órától gyerekszentségimádás lesz, este 9 órától pedig dicsőítés keretében imádjuk az Úr Jézust! Szeretettel várunk mindenkit!
  5. „Menedék – a hétköznapokban is” mottóval szentségimádás, dicsőítés lesz a csütörtöki igeliturgia után, 19.30-20.30-ig a Belvárosi templomban október 19-én. Mindenkit szeretettel várunk!

A Szent Anna templomban:

  • Október 15-én, vasárnap a 11 órai szentmise keretében lesz a bérmálkozásra készülő fiatalok bemutatása. Imádkozzunk értük!

A Szent Péter és Pál templomban:

  • Mivel az orgona javítására kitett persely összetört, új perselyt most nem helyezünk ki, azonban a gyűjtést továbbra is folytatjuk, az adományokat a sekrestyében lehet átadni a szentmisék előtt-után, vagy akár a plébánia irodájában is, ügyeleti időben. Mindenki adományát Isten fizesse meg.